NL FR EN DE
ATK
Renault Trucks
Lohr Service
Antoine Renting

Juridische kennisgeving

Kennisgeving persoonlijke gegevens

Deze kennisgeving omvat richtlijnen over hoe Garage Carrosserie Antoine NV uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Identiteit en contactgegevens van de beheerder en medewerker voor gegevensbescherming

Garage Carrosserie Antoine NV is de beheerder van de persoonlijke gegevens die Garage Carrosserie Antoine NV van u verkrijgt en is als dusdanig verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving voor gegevensbescherming.

Contactgegevens Garage Carrosserie Antoine NV: Garage Carrosserie Antoine NV, Astridlaan 189, 9500 Geraardsbergen, +32 54 41 43 47.

Welke categorieën van persoonlijke gegevens verzamelt Garage Carrosserie Antoine NV?

Garage Carrosserie Antoine NV verwerkt de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

  • Garage Carrosserie Antoine NV verkrijgt gegevens voornamelijk via informatieaanvragen: de verzamelde gegevens zijn oa. Interessegebied, Bedrijfsnaam en/of Naam, E-mailadres, Adres, Stad en Postcode.
  • Garage Carrosserie Antoine NV verzamelt ook gegevens van klanten en leveranciers: de verzamelde gegevens zijn oa. Bedrijfsnaam en/of Naam, Voertuiggegevens, Voertuighistoriek, Historiek huur voertuigenLijst openstaande itemsBetalingsherinneringenSpecificaties betalingLeveranciersfacturen, E-mailadres, Adres, Stad en Postcode.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

Juridische basis en doel van de verwerking

Garage Carrosserie Antoine NV verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van een overeenkomst met u en gerechtigde interesse.

Garage Carrosserie Antoine NV verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Gegevens worden gevraagd opdat Garage Carrosserie Antoine NV binnenkomende vragen kan beantwoorden.
  • Gegevens worden verzameld om de leverancier te helpen.
  • Gegevens worden doorgegeven op verzoek van een Overheidsdienst of andere autoriteit.
  • Om de persoon uit te nodigen voor geplande werkplaatsbezoeken, technische campagnes en events.

Hoe deelt Garage Carrosserie Antoine NV uw persoonlijke gegevens?

De gegevens worden binnen Garage Carrosserie Antoine NV en met andere serviceleveranciers gedeeld om het verzoek te beantwoorden of te helpen met de dienstverlening.

Worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd buiten de EU/EER?

Garage Carrosserie Antoine NV kan uw persoonlijke gegevens doorsturen naar landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Als uw persoonlijke gegevens doorgestuurd worden naar een land dat niet wordt geacht over een voldoende hoog beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens te beschikken, zal Garage Carrosserie Antoine NV garanderen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen om dergelijke bescherming te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld verkregen worden via standaardclausules voor gegevensbescherming. Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u een exemplaar met dergelijke veiligheidsmaatregelen kunt verkrijgen, kunt u contact opnemen met de medewerker voor gegevensbescherming van Garage Carrosserie Antoine NV: info@garage-antoine.be.

Bovendien (indien gegevens in de Verenigde Staten verzameld worden) kunnen we uw gegevens buiten de Verenigde Staten naar zakenpartners en serviceleveranciers in andere landen sturen. Door onze website te gebruiken, geeft u toestemming voor dergelijke overdracht naar, en verwerking in, de Verenigde Staten en deze andere landen.

Hoe lang houdt Garage Carrosserie Antoine NV uw persoonlijke gegevens bij?

Persoonlijke gegevens worden door Garage Carrosserie Antoine NV bewaard totdat het antwoord verzonden is of zolang Garage Carrosserie Antoine NV denkt dat dit nodig is om diensten te leveren.

Uw rechten voor gegevensbescherming

U hebt het recht om van Garage Carrosserie Antoine NV toegang tot en rechtzetting van of verwijderen van uw persoonlijke gegevens, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen of bezwaar in te dienen tegen de verwerking ervan evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt ook het recht eventuele klachten die u hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Garage Carrosserie Antoine NV in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Neem contact op met Garage Carrosserie Antoine NV voor meer informatie over deze rechten en de uitoefening ervan.